Arminaat

Gonaah ciŋ Suleymaan ceɗi ŋ teerndiŋ Gonaah ci. Ini uup ŋ teerndeem, a buur Suleymaan fiisa, wa raakiɗ Gonaah laayiɗ ; ɓoo ɓayangeen nga ca ne ɓoo haɓiɗ arminaatiŋ kiis ki. Ɓoo haɓɗiɗ arminaat ina kooɗoh 2013 po 2017. Ɗu miniɗ ca marak walla telesarse ndii.

photo primaire calendriers coucher du soleil baobabs.jpg

Image : Malik Dieleman Photography