Ibrahiima

Naandsukiŋ kipes kiŋ woosuuɗi Ibrahiima weɗi ŋ teerndiŋ "Camba" ngaŋ saar 11 po saar 25. Ɓaki na woyse "Rangsohaaniŋ kipes kiŋ Ibrahiima", weɗ na ɓaatɗohe ɓoo ne ɓoo min inah ɗiski kipes kiŋ Ibrahiima nik ngaŋ ɗooƴ fiis ci.

Ɗu miniɗ jang kipes kiŋ Ibrahiima ŋ telefoon walla ɗu telesarse wa, walla ɗu sikɗuk kipes kiŋ Ibrahiima, wa hun na bi ƴeek. Sikɗukaahi nik nga, wa paysohu ɓak ndaŋkiyaah na kaahay (13) ; ɗu namiɗ min jang ƴeek ci nik ŋ ɗooƴi, ca fiisuuɗ ŋ saafi-saafi lateŋ, na saafi-saafi ajami (ŋ mandohaaɗ araab) na farañse.

 • Ibrahiima 01 Cootaŋ Ibrahiima po pulaŋ ɗe Misra (Camba 11:27-12:20)

 • Ibrahiima 02 Ibrahiima na Loot (Camba 13:1-14:24)

 • Ibrahiima 03 Kooh ambtiɗohiɗ na Ibrahiima (Camba 15:1-21)

 • Ibrahiima 04 Ibrahiima raakiɗ Ismaayla (Camba 16:1-16)

 • Ibrahiima 05 Ibrahiima nakuuɗ nguɗuk (Camba 17:1-27)

 • Ibrahiima 06 Kooh hanheerkiɗ Ibrahiima (Camba 18:1-33)

 • Ibrahiima 07 Ɗumbuukaŋ Sodom (Camba 19:1-38)

 • Ibrahiima 08 Ibrahiima, Saarata na Abimelek (Camba 20:1-18)

 • Ibrahiima 09 Ibrahiima raakiɗ Isaahha (Camba 21:1-34)

 • Ibrahiima 10 Ibrahiima na seeƴkohe kuɓkiŋ ɗe (Camba 22: 1-24)

 • Ibrahiima 11 Kakaan kaŋ Saarata ɓiti Ibrahiima (Camba 23: 1-20)

 • Ibrahiima 12 Kilookaŋ Isaahha kuɓkiŋ Ibrahiima (Camba 24: 1-67)

 • Ibrahiima 13 Kakaan kaŋ Ibrahiima (Camba 25:1-10)

Image : Malik Dieleman Photography

 

Jang walla telesarse "Rangsohaaniŋ kipes kiŋ Ibrahiima" :

Jang walla telesarse "Kipes kiŋ Ibrahiima" :

Jang walla telesarse "Ƴeek ciŋ kipes kiŋ Ibrahiima" :